Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési, folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az emese@safespacemethod.com e-mail címen állok a felhasználók rendelkezésére.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján www.safespacemethod.com és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://safespacemethod.com/aszf

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Király Emese E.V.

székhely: 7624 Pécs Alkotmány u 6

adószám: 76282223-1-22

nyilvántartási szám 38250489

Bankszámla szám: 10702198-68585765-51100005

Elérhetősége:

– telefon: +36303273679

– e-mail: emese@zuango.hu

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A Szolgáltató által nyújtott önismereti tanácsadás szolgáltatás (856001,Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés) körében létrejövő szerződés rendelkezései jelen Ászf-ben kerülnek meghatározásra. A szolgáltató jelen Ászf-ben meghatározott tartalomtól eltérő tartalommal nem kíván szerződést kötni az érintett szolgáltatás vonatkozásában.

2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.3. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megszüntetéséig tart. A szolgáltatást elállás és felmondás útján van lehetőség megszüntetni. Az elállással és a felmondással kapcsolatos részletszabályok a 7. pontban kerülnek rögzítésre.

 

ELŐFIZETÉS

3.1. A szolgáltatásra az alábbi linken lehet előfizetni:

www.safespacemethod.com/a-kurzus

3.2. A 3.1. pontban rögzített linken történő előfizetést követően az online fizetés teljesítését követően két automatikus válaszüzenet érkezik a felhasználó által megadott e-mail címre. A válaszüzenetekben kerül megküldésre az előfizetéshez tartozó jelszó. A megküldött jelszóval tud a felhasználó bejelentkezni a szolgáltató weboldalán. A megküldött jelszóval történő belépést követően válik elérhetővé a szolgáltató által nyújtott önismereti oktatási szolgáltatás a felhasználó számára.

3.3. Az előfizetéssel jogosultsága keletkezik továbbá a felhasználónak a szolgáltató által üzemeltetett zárt facebook csoportba történő belépéshez.

3.4. Előfizetni csak 18 életévét betöltött természetes személy jogosult.

 

MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁS

4.1. Jelen Ászf a szolgáltató által nyújtott önismereti, oktatási szolgáltatással kapcsolatos.

4.2. A szolgáltató hozzáférést biztosít a tananyaghoz, ami online video, írott anyagok és letölthető gyakorlati munkafüzet formájában áll rendelkezésre. A tananyag mellett Szolgáltató 3 hónapon keresztül hetente egy Zoom találkozót biztosít, amelyről előzetesen minden héten e-mail-ben küld emlékeztetőt.

4.3. A felhasználóknak a szolgáltatás igénybevételéhez internetkapcsolattal kell rendelkezniük.

4.4. A felhasználó nem jogosult a szolgáltatást bármilyen módon rögzíteni, arról másolatot készíteni. A felhasználó nem jogosult továbbá a számára hozzáférhető tartalmak harmadik személyek részére történő átadására, megosztására, hozzáférhetővé tételére, nyilvánosságra hozatalára.

 

ELŐFIZETÉS

5.1. A felhasználó online, bankkártyával fizethet elő a szolgáltatásra a Simple Pay online rendszerén keresztül.

5.2. A szolgáltatás előfizetés útján vehető igénybe a felhasználó által. A szolgáltatás egyszeri előfizetésként igényelhető.
A Minikurzus egyszeri előfizetés díja 8.900,- Ft / hó,

A 3 hónapos Kurzus díja 89.000,- Ft

A felhasználó az általa választott kurzus díját előre egy összegben köteles megfizetni a szolgáltató részére.

5.3. Az előfizetést csak egy természetesen személy jogosult igénybe venni.

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása a sikeres fizetést követően automatikusan azonnal megtörténik.

 

ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Az elállással kapcsolatos nyilatkozat az alábbi linken elérhető.

 

7.2. Az elálláson kívül a szolgáltató és a felhasználó jogosult a következő időszakra felmondani a szolgáltató weboldalán a lemondás menüpont alatt. A már előfizetett időszak felmondásának nincs helye.

7.3. A felmondást követően a felhasználó a már előfizetett időszakban mindenféle korlátozás nélkül az időszak végéig jogosult a szolgáltatás használatára.

7.4. A felhasználási időszak lejártát követően megszűnik a szolgáltató és a felhasználó között létrejött szerződés.

 

PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

8.1. Szolgáltatással kapcsolatos panaszait az alábbi e-mail címre tudja megküldeni: (…)

8.2. A szolgáltatással kapcsolatos vita esetén a szolgáltató mindent megtesz a viták békés rendezése érdekében.

8.3. Vita esetén a felhasználónak lehetősége van a békéltető testület ingyenes eljárásának igénybevételére. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatóval szemben a Baranya Vármegyei Békéltető Testület eljárását tudja igénybe venni. A békéltető testület eljárásával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató a békéltető testület döntését nem ismeri el kötelező erejűnek.

 

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://safespacemethod.com/adatkezelesi-tajekoztato/